Заходи

Постановою Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 року затверджено Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики.

Зазначений Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі - консультації з громадськістю).

Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.

Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробці проектів таких рішень.

Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі.

В обов'язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:

  • проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;
  • проектів регуляторних актів;
  • проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень, щодо стану їх виконання;
  • звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:

  • конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;
  • теле-або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій.

Громадська рада при Держпідприємництва ініціює і проводить ряд заходів як у Києві, так і в регіонах держави. З метою залучення більшої кількості учасників і мінімізації витрат на проведення консультацій, в деяких випадках використовується система Відео-конференцій.

Більш докладно про порядок проведення консультацій з громадськістю можна ознайомитися в Постанові Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 року.