Про Раду

Громадська рада при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним громадським консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Держпідприємництва України.

Основні завдання Громадської ради:

  • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
  • здійснення громадського контролю за діяльністю Держпідприємництва України;
  • сприяння врахуванню Держпідприємництвом України громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері розвитку підприємництва, нагляду (контролю), у сфері господарської діяльності, з питань реалізації державної регуляторної політики, дозвільної системи та ліцензування;
  • співпраця з Держпідприємництвом України у підготовці та проведенні громадських слухань з питань, які стосуються його повноважень;
  • підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань формування державної політики у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, розробником яких є Держпідприємництва України.
  • співпраця з Держпідприємництвом України у проведенні аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, за умови відповідного доручення керівництва Держпідприємництва України.

Місія Ради - створення в Україні умов для розвитку підприємництва та побудова ефективної моделі саморегулювання бізнесу.


Секретаріат Громадської ради знаходиться за адресою:
01011, м.Київ, ул.Арсенальная, 9/11, каб.702
Тел. +38 (044) 209-77-12, факс +38 (044) 254-58-56.
E-mail: gromrada.biz @ gmail.com
Skype: gromrada.biz